Dotácie

  Dotácia od mesta Prešov

   61 920 eur

   10 886 eur