Hokejová akadémia Slávia Prešov spustila projekt stredoškolskej hokejovej akadémie.

Sme PRVÁ HOKEJOVÁ AKADÉMIA NA SLOVENSKU, ktorá ponúka talentovaným hokejistom štúdium a športový rast na jednom mieste.

Cieľom hokejovej Akadémie Slávia Prešov je komplexne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces, športovú prípravu a tréningový proces v súlade so základným poslaním školy – poskytnutie všeobecného vzdelávania pre rozvoj ľudskej osobnosti ako aj umožniť rozvoj mimoriadneho nadania a talentu žiakov v športových triedach v športovom odvetví hokej.


Ďalšie články