Kontakt

Ha Slávia Prešov

Adresa

Pavla Horova 14636/33
080 01
Prešov

Základné údaje:

Telefón
0915 512 000

Email

haslaviapresov@gmail.com

IČO
50601024