Informácie pre rodičov

Do šatne je nutné priniesť :?

 • Termoprádlo ( ribano )
 • Teplé ponožky
 • Hokejovú fľašu
 • Hygienické potreby (uterák , šampón , šľapky)

Fyzioterapia:

 • Fyzioterapia v Ľuboticiach prebieha každý druhý štvrtok od 13:30 – 14:15 v malej telocvični ZŠ Ľubotice.
 • ZŠ Lesnícka má fyzioterapiu každý týždeň v stredu od 13:45 – 14:30 v telocvični školy.
 • Nakoľko na ZŠ Šrobárová a ZŠ Májové Námestie telocvičňu k dispozícii nemáme, môžu sa deti na fyzioterapii zúčastniť na ZŠ Lesnícka a ZŠ Ľubotice.

K registrácii je nutné odovzdať:

 • Overenú fotokópiu rodného listu
 • Foto 2,5 x 3,5 cm, možnosť poslať elektronicky- mailová adresa:
 • Vypísaný formulár
 • Vzdelávací poukaz

?Informácia k platbe:

 • Členský poplatok je potrebné uhradiť k poslednému dňu predošlého mesiaca
 • Prvá platba za mesiac september a október: do 30.09.2017 ( 15€ + 30€)
 • September: 15€
 • Október až jún: 30€

Na bankový účet HA Slávia Prešov

?

Číslo účtu : SK 84 7500 0000 0040 2406 8948

Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platba uhrádza

Poznámka: meno dieťaťa (Hokejový krúžok)